gnclc

聖經教導 建立信徒 生命見証

波士頓華人信義會愛鄰堂(Good Neighbor Chinese Lutheran Church)是信仰正統的信義宗華人教會。我們信奉三位一體之真神,秉承基督教改革宗信仰,著重聖經教導,積極培育裝備信徒,傳揚主的福音。誠邀華人朋友參加聚會。

崇拜地址:308 West Squantum Street, Quincy, MA 0217

教堂設停車場,鄰近MBTA地鐵紅線North Quincy 站
mapnew